آشنایی با ماهیت و خواص نان

آشنایی با ماهیت و خواص نان

انواع نان به دسته های مختلفی تقسیم شده و هر کدام طعم و مزه خاص خود را دارند. از انواع نان میتوان به نان لواش، تافتون، سنگک، شیرمال ، نان زیره و سبزی، نان ساندویجی و … اشاره کرد. نان تامین کننده انرژی بدن و سیر کننده بوده و دارای نشاسته و قند می باشد. ماده اصلی همه نان ها آرد است، ولی نوع آرد آنها و افزودنی هایشان با یکدیگر فرق می کند.